Bestuur
Het bestuur van Kringgroep Maldenburch:

Voorzitster
Helga Vonk

Secretaris
Lilian Bergmans
06-46284410

Penningmeester
Sjaak Willemsen
06-23102121

Commissaris Africhting
Joop Hendriks
06-34361906

Activiteiten commissie
Wendy Hendriks
06-47941609

Alle correspondentie aan Kringgroep Maldenburch loopt via het secretariaat:
kringgroepmaldenburch@hotmail.com
V.D.H. Kringgroep Maldenburch
Erelid

Adrie van Dalen
Adrie is erelid van Kringgroep Maldenburch.

Adrie heeft van april 1986 tot april 2016 een bestuursfunctie binnen onze Kringgroep bekleed.
Op 17 april 2016 is namens het hoofdbestuur van de V.D.H de gouden speld met diamant uitgereikt voor zijn verdienste voor de VDH en in het bijzonder voor Kringgroep Maldenburch.
© 2016 Kringgroep Maldenburch